கலை இலக்கிய விமர்சன சிறு சஞ்சிகை
இசையெனும் நாடகமொழி- காலங்களினூடாக ஒரு பயணம்!* மு.இராமசுவாமி
உடல் மொழியின் கலை ஜீவன் பென்னி
கவிஞன் – தரகன் – விற்பனைப் பிரதிநிதி ராணி திலக்
நேற்றின் ஜன்னலுக்குப் பார்வையைத் திருப்புதல் – பா.ராஜாவின் கவிதைத் தொகுப்பு ஜீவன் பென்னி
விளம்பரயுகத்தில் இலக்கிய வெளி படும்பாடு க.பஞ்சாங்கம்
‘ழ என்ற பாதையில் நடப்பவன்’- பேசப்பட்டதும் பேசப்படவேண்டியதும் ஞா.தியாகராஜன்
இந்திரா பார்த்தசாரதியின் புலம் இல்லாத நாவலும் கலையாகாத விமர்சனமும் சு.வேணுகோபால்
பீஃப் கவிதைகள்
பச்சோந்தியின் வேடிக்கைகள் குறித்து...
வசுமித்ர
ஷோபா சக்தியின் இச்சா : அரசியல் நீக்கப்பட்ட ஓர் அபலையின் வாழ்வு றியாஸ் குரானா
குறிச்சொற்களால் இயங்கும் கருத்துருவ இயந்திரங்களின் தோற்றநிலை குறித்த இருமையின் உசாவல் - 'ஷம்பாலா' யாழ் அதியன்
மேல் செல்