கலை இலக்கிய விமர்சன சிறு சஞ்சிகை
கலாச்சார காலனிய மையம் அறுக்கும் சிவகாமியின் புதினங்கள் ஜோ.செ. கார்த்திகேயன்
நூல் விமர்சனம்: அனோஜன் பாலகிருஷ்ணனின் சிறுகதைகளில் ஆண்களும் எதிர்ப்பாலியல் ஒழுங்கமைப்பும் ஹரி இராசலெட்சுமி
திரைமேதை அலெயாந்த்ரோ ஹோடோரோவ்ஸ்கியுடனான உரையாடல் இலன் ஸ்டாவன்ஸ்
மொழியாக்கம்: வளவன் தங்கவேல்
ஐந்தவித்தான் நாவல் குறித்து… வே. மு. பொதியவெற்பன்
ஆன்மீகத்திற்கும் கலைக்கும் இடையே இயங்கும் மீமெய்மைகளின் பிரதி (தேவேந்திரபூபதியின் வாரணாசி கவிதைத் தொகுப்பை முன்வைத்து...) யவனிகா ஸ்ரீராம்
ராஜ்குமார் ஸ்தபதி -வண்ணங்களே மனிதராம் இந்திரன் ராஜேந்திரன்
மனிதம் நிரம்பிய கதைகள் – ‘உவர்’ தொகுப்புக் குறித்து ஞா.தியாகராஜன்
முறையிட ஒரு கடவுள்-சர்வோத்தமன் சடகோபன் கதைகளை முன்வைத்து ஞா.தியாகராஜன்
தமிழ் நவீன கவிதை: வரலாறும் வகைமைகளும் பிரம்மராஜன்
எரிந்தும் நூராத் தணல் - தில்லையின் தீரா 'விடாய்' பொதிய வெற்பன்
மேல் செல்