கலை இலக்கிய விமர்சன சிறு சஞ்சிகை
கவிஞர் வெய்யிலின் "அக்காவின் எலும்புகள்"
- ஓயவே ஓயாத தொனிகளின் உற்பத்திக் களம்-  
க.பஞ்சாங்கம்
நவீன கவிதைகளில் சமகால அரசியல் உணர்வு ஞா.தியாகராஜன்
நொய்யல் – கரைகளைக் கடந்து செல்லும் பேரன்பின் பிரவாகம். ஜீவன் பென்னி
நிஜங்களின் புனைகதையாளர் – எம்.சுகுமாரன் எழுத்துகளை முன்வைத்து.. - ஞா.தியாகராஜன்
தொகுப்பாக்கமும் சமகால உரையாடலும் – ‘தமிழ் நாவல் எழுத்தில் அண்மைக்காலப் போக்குகள்’ நூலை முன்வைத்து.. ஞா.தியாகராஜன்
இமையத்தின் சிறுகதைகள் திறக்கும் சாளரங்கள் எம்.டி.முத்து குமாரசாமி
வேட்டுவம் நூறு
நூல் விமர்சனம்
வசுமித்ர
தமிழ்ச் சமூகத்தில் ஷாமன்கள் ஆளுவோராக இருந்ததில்லை! கா.விக்னேஷ்.
செந்நீராலும் கண்ணீராலும் கட்டமைக்கப்பட்ட பொதுவுடைமை இயக்கத்தின் வரலாறு – கே.வி. மோகன்குமாரின் “உஷ்ணராசி” முனைவர் இரா. செங்கொடி
எழுத்தில் படிந்த நிலம் ப்ரேம் ரமேஷ்
மேல் செல்