கலை இலக்கிய விமர்சன சிறு சஞ்சிகை
நான் எழுதாத முன்னுரையும் போர்ஹெஸின் கவிதைகளும் (பகுதி III) எம்.டி.முத்துக்குமாரசாமி
நான் எழுதாத முன்னுரையும் போர்ஹெசின் கவிதைகளும் (பகுதி II) எம்.டி.முத்துக்குமாரசாமி
நான் எழுதாத முன்னுரையும் போர்ஹெசின் கவிதைகளும் (பகுதி I) எம்.டி.முத்துக்குமாரசாமி
இசையெனும் நாடகமொழி- காலங்களினூடாக ஒரு பயணம்!* மு.இராமசுவாமி
உடல் மொழியின் கலை ஜீவன் பென்னி
கவிஞன் – தரகன் – விற்பனைப் பிரதிநிதி ராணி திலக்
நேற்றின் ஜன்னலுக்குப் பார்வையைத் திருப்புதல் – பா.ராஜாவின் கவிதைத் தொகுப்பு ஜீவன் பென்னி
விளம்பரயுகத்தில் இலக்கிய வெளி படும்பாடு க.பஞ்சாங்கம்
‘ழ என்ற பாதையில் நடப்பவன்’- பேசப்பட்டதும் பேசப்படவேண்டியதும் ஞா.தியாகராஜன்
இந்திரா பார்த்தசாரதியின் புலம் இல்லாத நாவலும் கலையாகாத விமர்சனமும் சு.வேணுகோபால்
மேல் செல்