கலை இலக்கிய விமர்சன சிறு சஞ்சிகை
அஜ்னபி நாவல் குறித்து எனது பார்வை களந்தை அப்துல் ரஹ்மான்
கார்ல் குஸ்தாவ் யுங் -இன் கலைஞன் தமிழில் சபரிநாதன்
நான் எழுதாத முன்னுரையும் போர்ஹெஸின் கவிதைகளும் (பகுதி III) எம்.டி.முத்துக்குமாரசாமி
நான் எழுதாத முன்னுரையும் போர்ஹெசின் கவிதைகளும் (பகுதி II) எம்.டி.முத்துக்குமாரசாமி
நான் எழுதாத முன்னுரையும் போர்ஹெசின் கவிதைகளும் (பகுதி I) எம்.டி.முத்துக்குமாரசாமி
இசையெனும் நாடகமொழி- காலங்களினூடாக ஒரு பயணம்!* மு.இராமசுவாமி
உடல் மொழியின் கலை ஜீவன் பென்னி
கவிஞன் – தரகன் – விற்பனைப் பிரதிநிதி ராணி திலக்
நேற்றின் ஜன்னலுக்குப் பார்வையைத் திருப்புதல் – பா.ராஜாவின் கவிதைத் தொகுப்பு ஜீவன் பென்னி
விளம்பரயுகத்தில் இலக்கிய வெளி படும்பாடு க.பஞ்சாங்கம்
மேல் செல்