கலை இலக்கிய விமர்சன சிறு சஞ்சிகை
இமையத்தின் சிறுகதைகள் திறக்கும் சாளரங்கள் எம்.டி.முத்து குமாரசாமி
வேட்டுவம் நூறு
நூல் விமர்சனம்
வசுமித்ர
தமிழ்ச் சமூகத்தில் ஷாமன்கள் ஆளுவோராக இருந்ததில்லை! கா.விக்னேஷ்.
செந்நீராலும் கண்ணீராலும் கட்டமைக்கப்பட்ட பொதுவுடைமை இயக்கத்தின் வரலாறு – கே.வி. மோகன்குமாரின் “உஷ்ணராசி” முனைவர் இரா. செங்கொடி
எழுத்தில் படிந்த நிலம் ப்ரேம் ரமேஷ்
கற்றது கவிதைகளினால் மனதிலாகும் உலகு எம்.டி.முத்துக்குமாரசாமி
மரக்கறி - சாதாரணத்தை அசாதாரணமாக்கும் கருப்பு அற்புதம் ஷாராஜ்
சமகால கவிதைகளில் தொடரும் தேக்கமும் சில கவிதைகளின் வாசிப்பும் ஞா.தியாகராஜன்
பிரதாப ருத்ரன் கவிதைகள் – ஒரு பார்வை : ஜீவன் பென்னி
வலியையும், வாழ்வியலையும் பற்றிப் பேசுகின்ற சொல்லில் உறைந்து போதல் நஸார் இஜாஸ்
1 2 3 5
மேல் செல்