கலை இலக்கிய விமர்சன சிறு சஞ்சிகை
மிளகு
வசுமித்ர

தானொரு காலத்தில்குரங்காய் இருந்ததைவெறுக்கவும் மறக்கவும்தான்மரங்களை வெட்டுகிறோமோகாடுகளை அழிக்கிறோமோ மிருகக்காட்சி சாலையில்குரங்குகளைக் கண்டதும்இளித்தும்பழித்தும்குச்சியாலும் கற்களாலும்எரிகிறோமோ காடேநீஎங்கிருக்கிறாய்குரங்கின் கருவறைக்குள்ளா? ‘மலை என்பது நீளமான மரம்’ எனத் தொடங்கி இடையில் ‘புறக்கணிப்பின் புற்றில் வாழ்கிறேன்’ எனச் சொல்லி ‘நானொரு வெட்டப்பட்ட மரம்’ என்றவாறு தன் கவிதைளை (வடிவரீதியில்) முடித்திருக்கிறார் சந்திரா தங்கராஜ். ‘மலை என்பது நீளமான மரம்’ என்று சொல்லும்போதே அது பூர்ஷுவா வர்க்கப் பார்வை என்பது விளங்குகிறது. கவிதைகளில் புள்ளினங்கள் விலங்கினங்களோடு ஏகப்பட்ட இயற்கை உயிரினங்கள் காணக் கிடைக்கின்றன. சமீபமாக […]

மேலும் படி
மேல் செல்