கலை இலக்கிய விமர்சன சிறு சஞ்சிகை
பிரதாப ருத்ரன் கவிதைகள் – ஒரு பார்வை :
ஜீவன் பென்னி

                                                                                        1. மழை மியூசியம் (2014) – புது எழுத்து, 2. கடலாடும் கல் ஓவியம் (2017) – மையம் வெளியீடு , 3. பியானோ திசை பறவை (2020) – சொற்கள் வெளியீடு. தன் நிலத்தில் படர்ந்திருக்கும் உயிரினங்களின் மொழியை எழுதுதல் அல்லது அதன் பேரன்பைக் கட்டியிழுத்துக் கொண்டு பயணித்தல் : ‘அனுபவத்தை வடிவமைக்கும் போது கவிதை ஒரு முழு முற்றானதும் இதுவரை சாத்தியத்திற்கே வந்திராததுமான முழுமையின் ஒரு சிறிய பங்கைப் பிரதிநிதித்துவம் செய்கிறது’ - […]

மேலும் படி
மேல் செல்